1. Sklep Internetowy GM DESIGN realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostałych państw Unii Europejskiej. Sprzedający może wyrazić zgodę na zrealizowanie zamówienia poza w/w obszar na podstawie odrębnych ustaleń z Klientem.

  2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

  3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji Zamówienia. Jeżeli takiej informacji Sprzedający nie zamieści należy przyjąć, że maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 5 dni roboczych (bez uwzględnienia czasu dostawy), pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie Sklepu.

  4. Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 12.00, w Sobotę lub w Niedzielę i Święta, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i potwierdzone drogą elektroniczną przez Sprzedającego (płatność za pobraniem) oraz w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało w całości opłacone – tj. dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

  5. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta, za pośrednictwem wybranej opcji dostawy, na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient może również odebrać Towary osobiście pod adresem: GM DESIGN, ul. Łąkowa 8, 47-400 Racibórz.

  6. W dniu wysłania Produktu do Klienta, przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. Klient może sprawdzić status swojej przesyłki na stronie wskazanej firmy kurierskiej.

  7. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

  8. Klient ma prawo żądać od pracownika Kuriera lub osoby, która dostarcza przesyłkę spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

  9. Ze względu na dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-17.00.

  10. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z przyczyn leżących po stronie Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 8.00-17.00, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.

  11. Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

Opłata za przesyłkę zamówienia (niezależna od ilości produktów znajdujących się w zamówieniu).

Sposób dostawy Koszt dostawy Czas dostawy

Przesyłka kurierska

20,00 zł do 2 dni roboczych
po wysyłce paczki z magazynu

Zamówienia o wartości powyżej 200 PLN  wysyłane są GRATIS.

Sklep www.gm-design.eu nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki. W momencie wyjścia paczki z magazynu wysyłamy e-mail, w którym podajemy numer listu przewozowego. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.